Jevgeni Krištafovitš

Äriõiguse ja dokumendihalduse koolitused

koolitaja@ateenakoolituskeskus.eu

53465645

http://www.ateenakoolituskeskus.eu

Jevgeni omab magistrikraadi õigusteaduses ja on kauaaegne lektor õiguse alal.

Ateena Koolituskeskuses annab ta õigusalaseid koolitusi nii ettevõttele kui ka töötajatele. Olles kauaaegne inimõiguste eest seisja, teab ta väga hästi kõiki vajalikke nüansse, et edendada õpppijate teadlikkust teemadel nagu tööõigus, lepinguõigus jpm.