Art Aarelaid

AutoCAD koolitaja

Art omab rakenduskõrgharidust IT-süsteemide alal ja on hetkel omandamas täiskasvanute koolitaja taset Tartus.

Teile pakub ta Ateena koolitusruumides AutoCAD 2D koolitust algajatele veendudes, et  kõik koolituse läbinud on täies mahus omandanud algtaseme.