Art Aarelaid

Arvutiõppe koolitused

Art omab rakenduskõrgharidust IT-süsteemide alal ja on hetkel omandamas täiskasvanute koolitaja taset Tartus.

Teile pakub ta Ateena koolitusruumides Canva kujundusprogrammi koolitust ja AutoCAD 2D koolitust veendudes, et  kõik koolituse läbinud on täies mahus omandanud algtaseme.