Annely Mängel

Klienditeeninduse ja juhtimisarvestuse koolitused

koolitaja@ateenakoolituskeskus.eu

53465645

http://www.ateenakoolituskeskus.eu

Täiskasvanute koolitaja tase 6, kelle peamisteks koolitusvaldkondadeks on klienditeenindus ja

juhtimisarvestus.

Annely on töötanud üle kahekümne aastat kaubanduses juhina ja tunneb sügavuti nii teeninduse
erinevaid tahke kui ka juhtimise olulisi nüansse. Finantsalaste teadmiste täiendamise eesmärgil omandas ta äsja teise kõrghariduse Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Annely on võtnud enda missiooniks
teeninduse taseme tõstmise ja eriti just sisekliendi teenindamise ning väärtuspõhise
organisatsioonikultuuri kujundamise tähtsustamise. Teise koolitussuunana peab ta oluliseks
juhtimisarvestuse kui digimuutuste eelduse rakendamise vajalikkuse teadvustamist ning ettevõtete
juhtimisarvestusalaste teadmiste ja oskuste arendamist.