Zoom, MS Teams ja Google Meet koolitus

[wpforms id="10874"]
zoom koolitus microsoft teams koolitus google meet koolitus

Zoom, MS Teams ja Google Meet koolitus

Veebiseminaride läbiviimise keskkondades ühed levinumad on Zoom, Google Meet ja Microsoft Teams, mis võimaldavad läbi viia veebipõhiseid seminare kahe või enama osalejaga.
Kõik osalejad saavad jagada virtuaalruumis oma materjale, omavahel rääkida, üksteist näha, kirjutada-joonistada kordamööda valgele tahvlile ja palju muud!

Tehnilistest vahenditest on vajalikud mikrofon ja tugevalt soovitavalt ka veebikaamera.

 

Õppekava

Täienduskoolitusasutuse nimetus Ateena Koolituskeskus
Õppekava nimetus Zoom, MS Teams ja Google Meet koolitus  
Õppekavarühm Arvutikasutus
Õppekava koostamise alus  Suurenenud nõudlust digipädevuse arendamiseks COVID-19 tagajärjel
Eesmärk Koolituse läbinul on teadmised ja praktilised oskused kasutada kolme veebiseminaride keskkonda.
Õpiväljundid  Koolituse läbinud oskab:

 • paigaldada enda arvutisse vajalikku tarkvara;
 • koosolekut alustada ja lõpetada;
 • kutsuda või eemaldada liikmeid; 
 • jagada osalejatega ekraani;
 • jagada osalejatega faile;
 • kasutada vestluse akent (chat)
 • osalejatele sõna anda või vaigistada;
 • luua ja kasutada virtuaalset tahvlit;
 • jagada kohalolijad veebikeskkonnas gruppidesse;
 • salvestada koosolekut ja jagada inimestega, kes nt ei saanud osaleda koosolekul;
 • teab tasuta/tasuliste kontode võimalusi ja erisusi.
Sihtgrupp Koolid, ettevõtted, haridusasutused ja kõik huvilised, kes töötavad ja suhtlevad  distantsil.
Õppe alustamise tingimused  Soovituslikult oma arvuti ning baastasemel arvuti kasutamise oskus. 
Õppe maht ja ülesehitus 14 akadeemilist tundi
Õppekeskkond Ateena koolituskeskuse õppeklass.

 

Õppeprotsessi kirjeldus 

Õppe ülesehitus ja maht  Õppe sisu ja õppematerjalid Õppemeetod 
8 akad tundi Google Meet

Keskkonna tutvustamine, koosolekuga liitumine, suhtlemine (chat); koosoleku alustamine, ekraani jagamine, failide edastamine, virtuaalse tahvli kasutamine, rühmade moodustamine ja rühmade tegevuse koordineerimine.

Failide jagamine 

Videode jagamine 

MS Teams 

Keskkonna tutvustamine, kasutajakonto loomine ja rakenduse allalaadimine, koosolekuga liitumine ja koosoleku alustamine, vestlus (chat),  ekraani jagamine, rühmade moodustamine, rühmade tegevuse koordineerimine.

Loeng/praktilised ülesanded 
6 akad tundi Zoom

Keskkonna tutvustamine, kasutajakonto loomine, koosolekuga liitumine, vestlus (chat), koosoleku alustamine, failide edastus, ekraani jagamine, valge tahvli kasutamine, rühmade moodustamine rühmade tegevuse koordineerimine.

Loeng/praktilised ülesanded 

 

Hindamine

Hindamismeetod Hindamiskriteerium
Protsessihindamine Õppija on olnud tundides kohal ja aktiivselt andnud enda panuse ülesannete lahendamisel.
Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused: Aktiivne osalemine ja praktiliste ülesannete täitmine täies mahus. 


Mitteeristav hindamine (A arvestatud; MA mittearvestatud).

 

Väljastatavad dokumendid Tunnistus väljastatakse õpiväljundite omandamisel ja hindamiskriteeriumite täitmisel.  

Mittetäitmisel väljastatakse tõend.  

Koolitaja kvalifikatsioon 6. taseme koolitaja kutse, tehnikateaduse magistri kraad
Õppekava kinnitamise kuupäev 25.06.2021
Õppekava muutmise kuupäev 

Koolituse info

Koolituse algus 03/27/2022
Koolituse lõpp 03/28/2022
Kestvus 14 akad t
Rühma suurus 10
Algus 9:00
Tase algaja
Maksumus 199 €

Registreeru

Registreeru koolitusele

Koolitaja

Jaga sotsiaalmeedias