WordPressis kodulehe ja e-poe loomine (individuaalõpe)

[wpforms id="10874"]

WordPressis kodulehe ja e-poe loomine (individuaalõpe)

WordPressi keskkonnas kodulehe loomise koolitus. Koduleht valmis algusest lõpuni.

Õppekava 

Täienduskoolitusasutuse nimetus

Ateena Koolituskeskus

Õppekava nimetus

WordPressis kodulehe ja e-poe loomine

Õppekavarühm

Arvutiõpe

Õppekava koostamise alus 

OSKA uuring: Tulevikuvaade tööjõu- ja oskuste vajadusele: ärindushariduse metaanalüüs 

Eesmärk

Koolituse tulemusel oskab õppija luua toimiva kodulehe struktuuri ja kasutada WordPressi tööriistu, et luua toimiv koduleht ja e-pood, mis vastab EV ja EU standarditele. Lisaks oskab kasutada algseid turundusvõtteid ja tõsta kodulehe nähtavust.

Õpiväljundid 

Koolituse läbinud õppija:

 • teab, mis on olulised andmed mida kodulehel tuleb kuvada;
 • oskab planeerida oma kodulehe struktuuri; 
 • teab teksti visuaalse paigutamise põhimõtteid; 
 • arvestab mobiilse vaatega kaasnevaid erisusi;
 • tunneb erinevaid fonte ja nende tähtsust WP platvormil;
 • teab kodulehe tõlkimisega seotud võimalusi ja põhitõdesid;
 • teab tekstide ja piltide lisamise põhitõdesid;
 • tunneb kodulehe disainiga seotud põhimõtteid;
 • on omandanud SEO algteadmised;
 • orienteerub sisuhaldusplatvormis WordPress; 
 • teab sisuhalduse programmi erisusi ja loob iseseisvalt postitusi ja lehti; 
 • teab kuidas kasuta WooCommerce pluginat;
 • koostab e-poe katalooge ja loob linke; 
 • rakendab WP tööriistu oma veebiäri edendamiseks; 
 • tunneb andmekaitse- ja reklaamiseadust, oskab nende baasil luua dokumente;
 • paigaldab kodulehele erinevaid tööriistu, millega edendada oma e-poe turundust.

Sihtgrupp

Tulevased ja alustavad ettevõtjad, MTÜ-d, proaktiivsed isikud, kodulehtede haldajad,  turundusspetsialistid ja müügiosakonna töötajad.

Õppe alustamise tingimused 

Algteadmised arvutist, arvuti kasutamise baasoskused

Zoomi keskkonnas toimuva koolituse puhul internetiühendus, mikrofon.

Õppe maht ja ülesehitus

62 akadeemilist tundi: 46  akadeemilist tundi loenguid, 10 akadeemilist tundi praktilist tööd, 6 akadeemilist tundi iseseisvat tööd.

Õppekeskkond

Ateena Koolituskeskuse õppeklass või Zoom keskkond  
Õppeprotsessi kirjeldus 

Õppe ülesehitus ja maht 

Õppe sisu ja õppematerjalid

Õppemeetod 

8 akad t

Veebilehe eesmärgid ja aluspõhimõtted.  Auditoorium. Oma kliendi põhjalik tundmine ja kirjeldamine.

 

Loeng/iseseisevtöö 

8 akad t

Käsitleme SEO põhimõtteid ehk kuidas tulla Googles välja ja saad juhiseid, mida selleks tegema pead.

Koolitusel räägime ka SEO pluginatest ja programmidest, mis aitavad otsingumootoritele veebilehte seadistada.

Kodulehe tekstide koostamise alused ja märksõnade kasutamisest tekstis.

Räägime ka kodulehe turundamisest erinevate vahenditega ja kanalitega.

Loeng/iseseisevtöö

1 akad t 

Eelmise õppepäeva kokkuvõte, kodutööde tutvustus. 

Loeng/praktiline töö

7 akad tundi auditoorne töö

Sissejuhatus koolituspäeva.

Sissejuhatus sisuhaldusplatvormi WordPress. Kodulehe loomine veebiserveri demoversioonis.

Luuakse kodulehe raamistik, lisatakse kodulehele andmed.

Loeng/praktiline töö 

8 akad tundi auditoorne töö

Tutvustatakse erinevate tööriistade ja  lisarakenduste võimalusi ning WordPressi ülesehitust. Paigaldatakse kodulehele esmased ja tähtsamad tööriistad. 

Loeng/iseseisev töö


6  akad tundi auditoorne töö 

Eelmise  õppepäeva kokkuvõte, iseseisva töö esitamine ja päevakava tutvustus. Sisuhaldusplatvormil WooCommerce lisarakendusega e-poe loomine.  

Loeng/iseseisev töö 

2 akad tundi auditoorne tööd

Sisuhaldusplatvormi lisarakenduste ja nende tutvustus.

Paigaldatakse kodulehele esmased ja tähtsamad lisarakendused kodulehe ja e-poe haldamiseks.

Pangalinkide olemus, loomine ja regulatsioonid.

Tõlke pluginad ja võimalused. 

Loeng/iseseisev töö 

Esitlus 6 akad tundi auditoorne tööd

Privaatsustingimuste loomine ja andmekaitse seadus.

Praktilise töö esitlemine ja kokkuvõtte tegemine 

Loeng/esitlus

 


Õppematerjalid 

Koolitusel osalejad saavad jaotusmaterjalid, mis on koolitajate poolt koostatud vastavalt käsitletud teemadele.

 

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused

Hindamismeetod 

Hindamiskriteerium 


Iseseisev töö

Iseseisev töö  number 1: kliendi persooni kirjelduse loomine turunduse eesmärgil.


Iseseisev töö number 2: konkurentide kodulehtede analüüs. 


Iseseisev töö number 3 : valminud on vähemalt 1toote või teenuse teksti. 


Iseseisev töö number 4: enda kodulehe tegemine ja optimeerimine otsingumootoritele.Hindamise väljundiks on toimiv veebileht koos erinevate sisulehtedega, kus on minimaalne kogus teksti ja igal lehel kuni 2 pilti. Sisuhalduse platvormile on paigaldatud lisarakendused, privaatsustingimused ja vajalikud andmed. 

Väljastatavad dokumendid Kui õppija täidab õppe lõpetamise tingimused, siis väljastame tunnistuse. 


Kui õppija ei saavuta ettenähtud õpiväljundeid ja/või ei täida hindamiskriteeriumeid, väljastame tõendi selle kohta, et õppija on koolitusel osalenud.


Tunnistuse saamise alus on 90% osalemine tundides ja praktilise töö nõutele esitamine. Koolitaja kvalifikatsioon Vähemalt 10 aastat kogemust erinevates turunduse valdkondades, koolitaja kutse vähemalt 5. tase.

Õppekava kinnitamise kuupäev

8.05.2021

Õppekava muutmise kuupäev

03.08.2022Koolituse info

Kestvus 64 ak
Rühma suurus 1
Algus Iga kuu, kokkuleppelisel kuupäeval
Tase Algaja
Maksumus 1300€

Registreeru

Registreeru koolitusele

Koolitaja

Jaga sotsiaalmeedias