WordPressi baasil kodulehe loomine 

[wpforms id="10874"]

WordPressi baasil kodulehe loomine 

Õpime kasutama WordPressi kasutajaliidest.

WordPress on mugav kodulehe haldusprogramm, mis on maailmas üks populaarseimaid. See programm võimaldab luua nii lihtsakoelisi kodulehti kui ka keerukaid e-poode.

Koolituse raames loome kodulehe, lisaks õpime tundma WordPressi võimalusi ja eripärasi.

 

Õppekava 

Täienduskoolitusasutuse nimetus Ateena Koolituskeskus
Õppekava nimetus WordPressi baasil kodulehe tegemine
Õppekavarühm Arvutiõpe
Õppekava koostamise alus  OSKA uuring “Töö ja oskused 2025”
Eesmärk Koolituse tulemusena oskab õppija kasutada WordPress sisuhalduse programmi algaja tasemel ja töötada levinumate lisarakendustega. 
Õpiväljundid  – Haldab sisuhaldusplatvormil WordPressil erinevaid tööriistu;

– loob ja kujundab erinevaid sisulehti;

– paigaldab kodulehele erinevaid lisavidinaid (ing. Plugin);

– teab elementaarseid HTML koodi nüansse;

– analüüsib iseseisvalt otsingumootoritest tulenevaid optimeerimise võimalusi ja oskab rakendada erinevaid lahendusi kodulehe optimeerimiseks;

– loob dokumente kodulehele, mis on kooskõlas EV seadusandlusega.

Sihtgrupp Mõeldud kõigile sisuhaldusprogrammi WordPress huvilistele.
Õppe alustamise tingimused  Arvuti kasutamise oskus
Õppe maht ja ülesehitus 32  akadeemilist tundi:  22  akadeemilist auditoorset tundi ja 10 akadeemilist tundi iseseisvat tööd 
Õppekeskkond Ateena Koolituskeskuse õppeklass või Zoom keskkond  

 

Õppeprotsessi kirjeldus 

Õppe ülesehitus ja maht  Õppe sisu ja õppematerjalid Õppemeetod 
Loeng 1 ak Koolituse tutvustus ja sissejuhatus koolitusse.  Rühmatöö
Auditoorne töö 1 ak  Sissejuhatus sisuhaldusplatvormi WordPress. Luuakse algeline kodulehe raamistik.

Õppematerjalid on digitaalsed. 
Loeng / praktilised ülesanded
Loeng 2 ak  Algteadmised WordPressist. Tutvustatakse erinevate tööriistade ja pluginate võimalusi ja WordPressi ülesehitust.  Loeng / rühmatöös on kokkuvõtte tegemine etteantud kodulehe baasil. 
Auditoorne töö 2 ak  Sisuhaldusplatvormil kodulehe loomine.

Luuakse koduleht ja paigaldatakse sisuhaldus tööriistad. 

Loeng / iseseisev töös õppija loob endale kodulehe ja paigaldab vajalikud tööriistad. 
Auditoorne töö 2 ak Sisuhaldusplatvormi pluginad (lisa tööriistad). Paigaldatakse kodulehele esmased ja tähtsamad tööriistad kodulehe haldamiseks. Loeng / iseseisev tööl paigaldatakse esmavajalikud pluginad. 
Loeng 1 ak Eelmise päeva kokkuvõte ja käesoleva päeva tutvustus. Grupitöö 
Loeng 3 ak  Tutvustatakse kodulehe analüütikat – Google Analytic seosed sisuhaldusprogrammiga. Otsingutulemuste optimeerimisest.  Loeng /iseseisev töö 
Auditoorne töö 4 ak Kodulehega seotud seadusandlusest ja sellest tulenevate dokumentide koostamine. 

Andmekaitseseaduse tutvustamine ja õpetus kuidas koostada kodulehele privaatsustingimusi. 

Loeng/rühmatöö/
iseseisev töö/
privaatsustingimuste koostamine 
Praktiline töö 10 ak Saab valmis töötav veebileht koos erinevate sisulehtedega, kus on minimaalselt teksti ja kuni 2 pilti (igal lehel).  Luuakse privaatsustingimused ja andmete kogumisreeglistik.  Iseseisev töö 
Seminar 6  ak Praktiliste tööde esitlemine ja kokkuvõtteks veelkord läbi analüüsida üks koduleht.  Rühmatöö

 

Õppematerjal Koolitaja poolt koostatud materjalid on kättesaadavad digitaalselt.

 

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused

Hindamismeetod  Hindamiskriteerium 
Iseseisev töö
  1. Õppija loob kodulehe, kus kasutab vähemalt kahte pluginat ja loob vähemalt kaks sisulehte.
  2. Õppija koostab kodulehele privaatsustingimused. 
  3. Õppija ühendab kodulehe Google Analytic süsteemiga. 
Rühmatöö
  1. Analüüsitakse valmis kodulehte ja sellel kasutatud pluginaid. 
  2. Õppija analüüsib rühmas näite põhjal privaatsustingimusi. 

 

Väljastatavad dokumendid  Tunnistus või tõend, kui õpiväljundid ei saavutatud. Tunnistuse saamise alus on 90% osalemine tundides ja praktilise töö nõutele esitamine. 
Koolitaja kvalifikatsioon  Koolitaja kutsetunnistus tase 5
Õppekava kinnitamise kuupäev 07.01.2021

 

Koolituse info

Koolituse algus 02/01/2021
Koolituse lõpp 02/07/2021
Kestvus 32 ak
Rühma suurus 10
Maksumus 299€

Registreeru

Registreeru koolitusele

Koolitaja

Jaga sotsiaalmeedias