Ettevõtluskoolitus ideest äriplaanini

[wpforms id="10874"]

Ettevõtluskoolitus ideest äriplaanini

Õppijad omandavad teadmised väikeettevõtluse alustest ja sellega seonduvast seadusandlusest.
Lisaks õpime tundma turunduse põhiprintsiipe ja liike. Kursuse lõpuks on õppija saanud selgeks läbi praktiliste ja teoreetiliste ülesannete algtõed kuidas oma väikeettevõtet juhtida. Meie koolitusest saavad õppijad vastuse küsimustele: Kuidas alustada oma ettevõtlust? Milleks on vajalik koduleht ja Google Analytics? Miks raamatupidaja ei saa minust aru? Kuidas suhelda klientidega? Mida kajastada sotsiaalmeedias? Mis on minu ettevõtte missioon? Kes on persoon? Kuhu liigub Eestis ja Euroopas turundus? Mis vahe on infomeedial ja reklaamil?

 

Õppekava

 

Täienduskoolitusasutuse nimetus Ateena Koolituskeskus
Õppekava nimetus Ettevõtluskoolitus ideest äriplaanini 
Õppekavarühm Juhtimise ja halduse õppekavarühm
Õppekava koostamise alus Uuring “Töö ja oskused 2025”

https://oska.kutsekoda.ee/wp-content/uploads/2016/04/Tulevikutrendid-1.pdf

Eesmärk Tõsta väikeettevõtja teadlikkust ja oskusi  ettevõtluse valdkonnas ja suutlikust koostada  äriplaani, mille alusel on võimalik alustada ettevõtlusega.
Õppeväljundid
 • Koolituse läbinu oskab koostada talle vajalike analüüse;
 • tunneb äriplaani struktuuri osi;
 • tunneb ettevõtlusega seonduvat seadusandlust ja oskab selles orienteeruda;
 • teab väikeettevõtte raamatupidamise ning maksunduse põhimõtteid ja oskab koostada 
 • finantsprognoosi;
 • teab turunduse põhisuundi hetkeolukorras ja oskab neid enda ettevõtte kasuks tööle panna;
 • mõistab enesejuhtimise olulisust ja meeskonnatöö põhimõtteid;
 • oskab koostada riskianalüüsi ja ettevõtte sisedokumente; 
 • oskab hinnata töökeskkonna ohutegureid;
 • koostab turuanalüüse ja teab oma konkurente.
Sihtgrupp Proaktiivsed isikud kes soovivad alustada ettevõtlusega
Õppe alustamise tingimused Eesti keele oskus ja arvuti kasutamisoskus
Õppe maht ja ülesehitus 189 akad tundi (143 auditoorset ja 46 iseseisevtöö)
Õppekeskkond Ateena õppeklass või Zoom keskkond 

 

Õppeprotsessi kirjeldus

 

Õppe ülesehitus ja maht Õppe sisu ja õppematerjalid Õppemeetod
1 akad t Sissejuhatus koolitusse ja õppeeesmärkidesse  Loeng-arutelu, aktiivõppe

meetod tutvumiseks ja

häälestamiseks koolitaja

valikul

3 akad t Ettevõtluse erinevad vormid Loeng-arutelu
4 akad t Lähtekohad ja valmisolek ettevõtluseks  Loeng/testi lahendamine
8 akad t Enesejuhtimine (edu saavutamise meetodid ja strateegiad.  Loeng/lühi eneseanalüüsi koostamine 
4 akad t Nõudlus ja vajadus Loeng/grupitöö number 1
4 akad t Äriidee  Loeng/iseseisev töö number 2
4 akad t Turu-uuringud  Loeng/iseseisev töö number 3
3 akad t Hinnakujundus Loeng-arutelu 
3 akad t Toote/teenuse arendamine Loeng-arutelu 
16 akad t Turundus  Loeng-arutelu
3 akad t Ettevõtte tegevuskeskkond ja sellega kaasnevad aktid Loeng-arutelu
8 akad t Tööõigus ja lepinguõigus  Loeng-arutelu /praktilise ülesande lahendamine
24 akad t Äriõigus Loeng/iseseisev töö number 2
32 akad t Raamatupidamist reguleeriv seadusandlus, kontod ja kontoplaan, majandustehingute kirjendamine, müügiarvete koostamine, ostuarvete kajastamine, käibemaksu arvestus ja deklareerimine, põhivara arvestus, töötasude arvestus ja deklareerimine, kulude ja tulude arvestus, bilansi ja kasumiaruande koostamine, omakapitali arvestus, finantsarvestus, finantsplaneerimine, finantseerimise allikad. Loeng/grupitöö/iseseisevtöö number 4
6 akad t Kohtumine mentoritega  kohtumine, diskussioon. Kohtutakse 3 ettevõtjaga kes on nullist oma äri üles ehitanud. 
3 akad t Ohu ja riskitegurid  Loeng-arutelu
2 akad t Ettevõtte asutamine  Loeng
40 akad t Alustava ettevõtte äriplaani koostamine  Iseseisev töö number 5
6 akad t Äriplaani kaitsmine 

koolituse kokkuvõtte ja tagasisidestamine 

Esitlus/vestlusring

 

Õppematerjalid Koolitusel osalejad saavad jaotusmaterjalid, mis on koolitaja poolt koostatud vastavalt käsitletud teemadele. Koos jaotusmaterjalidega antakse lugemissoovitused iseseisvaks enesearendamiseks.

 

Hindamine

 

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused: õppija on sooritanud praktilise enesehindamise ülesande ja kaasõppija hindamise ülesande, osalenud aktiivselt grupitöös ja aruteludes. Hindamine on mitteeristav. Koolituse läbimiseks on vaja esitada äriplaan ja osaleda 90% auditoorsetest tundidest. 

 

Hindamismeetod Hindamiskriteerium
Iseseisev töö
 1. Äriiide koostamine
 2. Lepingu analüüs
 3. Turu-uuringu koostamine
 4. Finantsprognoos koostamine
 5. Äriplaani koostamine
Grupitöö
 1. Nõudluse analüüs
 2. Lepingu koostamine
 3. Kuidas kontosid määrata
 4. Kuidas määrata põhivarasid 
Esitlused Äriplaani esitlus 

 

Väljastatavad dokumendid Kui õppija täidab õppe lõpetamise tingimused, siis väljastame tunnistuse. Kui õppija ei saavuta ettenähtud õpiväljundeid ja/või ei täida hindamiskriteeriumeid, väljastame tõendi selle kohta, et õppija on koolitusel osalenud.
Koolitaja kvalifikatsioon Kõrgharidus või töökogemus õpetatavas valdkonnas, koolitaja kutsetunnistus 
Õppekava kinnitamise kuupäev 26.02.21
Õppekava muutmise kuupäev 16.06.21

 

Koolituse info

Koolituse algus 04/07/2022
Koolituse lõpp 07/07/2022
Kestvus 189 akad t
Rühma suurus 10
Algus 10.00
Maksumus 1799€

Registreeru

Registreeru koolitusele

Koolitaja

Jaga sotsiaalmeedias