MTÜ raamatupidamine ja dokumendihaldus

[wpforms id="10874"]

MTÜ raamatupidamine ja dokumendihaldus

. Mõeldud alustavale ja tegutsevatele MTÜ liikmetele.
Koolitusel tutvustatakse põhitõdesid MTÜ raamatupidamises ja aruandluses. Milliseid otsuseid peab võtma vastu juhatus, milline on juhatuse  vastutus. Kuidas peab toimima revisjoni töö. Kuidas kajastada MTÜ-de kulusid. Kuidas peavad olema koostatud tegevusaruanded, protokollid ja mida on vaja teada MTÜ juhtimisel.

 

Õppekava 

Täienduskoolitusasutuse nimetus Ateena Koolituskeskus
Õppekava nimetus MTÜ raamatupidamine ja dokumendihaldus
Õppekavarühm Majandusarvestuse ja maksunduse õppekavarühm
Õppekava koostamise alus  Uuring “Eesti tööturg täna ja homme 2019-2027”
Eesmärk Tõsta MTÜ juhtide ja liikmete pädevust valdkonnas ja oskust seostada MTÜ juhatuse tegevust arenguga.
Õpiväljundid  Koolituse läbinud inimene:

  • loob seoseid aruandluse ja raamatupidamise vahel MTÜ juhtimises; 
  • seostab revisjoni tööd ja juhatuse tegevusaruandeid;
  • loob ja haldab andmebaase aruannete koostamiseks ja tegevuste koordineerimiseks;
  • otsib iseseisvalt koostööpartnereid ja oskab kajastada sihtfinantseerimist;
  • teab kuidas toimub MTÜ rahastamine ja tulude-kulude aruandlus. 
Sihtgrupp Ettevõtjad, MTÜ juhatuse liikmed, kordinaatorid, turundujad 
Õppe alustamise tingimused  Arvuti kasutamise oskus
Õppe maht ja ülesehitus 60 akadeemilist tundi, millest 8 ak tundi on iseseisev töö. 
Õppekeskkond Ateena õppeklass ja Zoom keskkond 

Õppeprotsessi kirjeldus 

Õppe ülesehitus ja maht  Õppe sisu ja õppematerjalid Õppemeetod 
MTÜ olemuse tutvustus ja seadusandlus 3 ak MTÜ-de tegevusliigid ja seadusandluse tutvustus ja selle kasutamine igapäevases töös, koosolekud ja protokollimine. Loeng / praktilised ülesanded 
Andmekaitse 2 ak  Isikuandmete Töötlemise  reeglid, liikmete registrite pidamine Loeng / iseseisev töö 
Maksude arvestus 3 ak  Tööjõumaksude ja käibemaksu arvestuse alused. Juhatuse liikmete tasustamine. Loeng /grupitöö / iseseisev töö 
Toetused ja riigiabi 6 ak  Kuulumine tulumaksusoodustusega nimekirja, toetuste liigid ja riigipoolsed toetusmeetmed. Loeng / iseseisev töö 
Juhtimisstiilid 8 ak  MTÜ erinevad ülesehituse vormid ja nende töö korraldus. Grupi juhtimise meetodid.  Loeng / rühmatöö
Aruandlus 8 ak  Tehingute andmete kajastamine, liikmemaksud  ja aruannete koostamine.  Loeng / iseseisev töö 
Revisjon 6 ak  Revisjoni olemus ja vajalikkus.  Loeng / rühmatöö 
Iseseisev töö 8 ak MTÜ analüüsimine ja revisjoni koostamine antud andmete põhjal.  Iseseisev töö 
Iseseisva töö esitlus 4 ak Iseseisva töö esitlus.  Rühmatöö 

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused

Hindamismeetod Hindamiskriteerium
Iseseisev töö  Koostab etteantud materjalide põhjal MTÜ tegevuskava ja aruandluse
Grupitöö Osaleb aktiivselt grupitöös ja reflekteerib ennast 
Esitlused Teostab töö vastavalt nõuetele  

 

Väljastatavad dokumendid Tunnistus või tõend 
Koolitaja kvalifikatsioon Omab kõrgharidust maamajanduslikus ettevõtluses ja finantsjuhtimises
Õppekava kinnitamise kuupäev 27.11.2020
 

Koolituse info

Koolituse algus 04/01/2021
Koolituse lõpp 04/23/2021
Kestvus 60akad t
Algus 16:00-21:00
Maksumus 580€

Registreeru

Registreeru koolitusele

Koolitaja

Jaga sotsiaalmeedias