SEO ja selle salamaailm

[wpforms id="10874"]

SEO ja selle salamaailm

Koolitus on mõeldud kõigile, kes soovivad oma ettevõte või projekti nähtavust tõsta ja koostada targalt SEO-d.

 

Õppekava 

Täienduskoolitusasutuse nimetus Ateena Koolituskeskus
Õppekava nimetus SEO ja selle salamaailm 
Õppekavarühm Arvutiõpe
Õppekava koostamise alus  Tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteem OSKA TÖÖ JA OSKUSED 2025
Eesmärk Toetada  alustavat turundajat  SEO loomisel ja kasutamisel

Koolituse eesmärgiks on õppijale tutvustada algelisest SEO-st ning millised on lävi punktid. Milliseid portaale ja võimalusi kasutatakse SEO tulemuste parandamiseks.

Õpiväljundid  Teab mis on SEO, oskab kasutada erinevaid platvorme SEO loomiseks ja oskab luua linke. 

Koolituse läbinud õppija:

  • Tutvunud SEO tähtsusega
  • Tutvunud, kuidas kontrollida Google abiga SEO-d
  • Paigaldame GA, GSC ja SEO võimalused WP platvormile.
  • Mis vahe on GA-l ja GSC-il
  • Kuidas lugeda GSC-st andmeid
  • Teab millised programme kasutatakse WP platvormil SEO parandamiseks 
  • Kuidas optimeerida lehte ja postitust
  • Kuidas kontrollida, mis lehed on otsingumootoris nähtavad
Sihtgrupp Turundushuvilistele, kes soovivad kodulehti nähtavamaks muuta.
Õppe alustamise tingimused  Arvuti kasutamise oskus, algelise kodulehe olemasolu või 
Õppe maht ja ülesehitus 16 akadeemilist tundi 
Õppekeskkond Ateena õppeklass või Zoom keskkond 

 

Õppeprotsessi kirjeldus

Õppe ülesehitus ja maht Õppe sisu ja õppematerjalid Õppemeetod
1 ak/h Sissejuhatus ja õpiväljundite tutvustamine Arutelu ja loeng
2 ak/h Tutvustus ja sissejuhatus erialalisele terminoloogiale ja nende soestele sisuhaldusplatvromi ja internetiturunduse alal  Loeng õppematerjalide põhjal ja diskussioon. 
4,0 ak/h Praktiline töö ettevõtte kasutajaga arvutis Praktline töö- Individuaalselt iga üks koos juhendamisega registreerib ettevõttele GA, GSC ja paigaldame koos Yoast plugina platvormile.

Juhendajaga koos tehakse läbi erinevad näited: kuidas optimeerida postitust ja lehte.

1 ak/h Kokkuvõte tegemine ja hindamine Praktilise töö ülevaatamine

 

Õppematerjal  Koolitaja poolt koostatud materjalid on kättesaadavad digitaalselt.

 

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused

Hindamismeetod  Hindamiskriteerium 
Praktiline töö Töötav ettevõtte reklaami haldur koos esmatähtsa informatsiooniga. Valmis publitseerima vähemalt 1 reklaami.

 

Väljastatavad dokumendid  Tunnistus
Koolitaja kvalifikatsioon  5. taseme klassifikatsioon ja teadmised spetsialisti tasemel. 10 aastane kogemus. 
Õppekava kinnitamise kuupäev 01.12.2020
Õppekava muutmise kuupäev

 

Koolituse info

Kestvus 16 akad t
Maksumus 129€

Registreeru

Registreeru koolitusele

Koolitaja

Jaga sotsiaalmeedias