Facebooki turundus ja seos teiste kanalitega

[wpforms id="10874"]

Facebooki turundus ja seos teiste kanalitega

Facebook ja muud sotsiaalmeedia kanalid on praeguses maailmas elemeentaarne  vahend jõuda enda kliendini, sellega seoses oleme loonud Facebooki koolituse aitamaks teil leida kiiremini üles oma kliendid ja levitada valiku infot oma toote/teenuse/sündmuse kohta.

 

Õppekava

 

Täienduskoolitusasutuse nimetus Ateena Koolituskeskus OÜ
Õppekava nimetus  Sotsiaalmeedia turunduse ülevaade
Õppekavarühm Turundus ja reklaam
Õppekava koostamise alus DIGITAALTURUNDUSE OSAKAALU KIIRE KASV COVID19 TAGAJÄRJEL. 
Eesmärk  Koolituse tulemusena oskab õppija teostada reklaami Facebookis ja seostada seda teiste kanalitega
Õpiväljundid
 • On tutvunud sotsiaalmeedia platvormiga
 • On tutvunud ettevõtte portaaliga
 • Oskab anda juurdepääsu ettevõttele facebooki kontole
 • Oskab publitseerida algelisi reklaame
 • Oskab algeliselt suunata reklaami vastavale auditooriumile
 • Oskab kasutada facebook business kasutaja tööriistu ja alla laadida dokumente. 
 • Oskab analüüsida algeliselt statistikat
 • Teab seoseid  facebooki ja teiste kanalite seoseid ja koostöö võimalusi 
Sihtgrupp Sekretärid, turunduse valdkonnas töötavad inimesed, müügijuhid, alustavad ettevõtjad. 
Õppe alustamise tingimused 
 1. Algteadmised arvuti kasutamisest
 2. Omab arvutit ja ligipääsu Internetile
 3. Omab sotsiaalmeedia kasutajat
 4. Igapäevane arvuti kasutamine
 5. Inglise keele oskus algtasemel
Õppe maht ja ülesehitus 1,0 ak/h auditoorne

5,0 ak/h praktiline

Õppekeskkond  Ateena õppeklass või veebikeskond

 

Õppeprotsessi kirjeldus

Õppe ülesehitus ja maht Õppe sisu ja õppematerjalid Õppemeetod
0,5 ak/h Sissejuhatus ja õpiväljundite tutvustamine Arutelu ja loeng
1,5 ak/h Tutvustus ja sissejuhatus ettevõtte portaali business.facebook.com – teooria Loeng materjalide põhjal ja diskusioon.
4,0 ak/h Praktiline töö ettevõtte kasutajaga arvutis Praktiline töö- Individuaalselt igaüks koos juhendamisega registreerib ettevõtte kasutaja ja täidab ettevõtte kohta vajalikud andmed. Kuidas anda ettevõttele vajalikele inimestele juurdepääs ettevõtte kasutajale. 

Publitseerib esimesed algelised mitte suunatud ja suunatud reklaamid.

1 ak/h Kokkuvõte tegemine ja hindamine Praktlilise töö ülevaatamine

 

Õppematerjal  Koolitaja poolt koostatud materjalid on kättesaadavad digitaalselt 

 

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused

Hindamismeetod  Hindamiskriteerium 
Praktiline töö Töötav ettevõtte reklaami haldur koos esmatähtsa informatsiooniga. Valmis publitseerima vähemalt 1 reklaami.

 

Väljastatavad dokumendid  Tunnistus
Koolitaja kvalifikatsioon  5. Taseme koolitaja. 5 aastat kogemust reklaamihaldurina nii koostööpartnerina kui ka lepingulise töötajana.
Õppekava kinnitamise kuupäev 01.12.2020
Õppekava muutmise kuupäev

 

Väljastatavad dokumendid Tunnistus, tõend. 
Koolitaja kvalifikatsioon 5 taseme koolitaja kutse 
Õppekava kinnitamise kuupäev 27.11.2020
Õppekava muutmise kuupäev 

——

 

Koolituse info

Kestvus 6 akad t

Registreeru

Registreeru koolitusele

Koolitaja

Jaga sotsiaalmeedias