Canva projektides ja ettevõtluses

[wpforms id="10874"]

Canva projektides ja ettevõtluses

Õpime kasutama Canva programmi ja loome õppe käigus trükifaile, kujundusi ja Facebooki reklaame.
Õpime tundma ka reegleid, mis reguleerivad reklaamindust ja autorikaitset.

Õppekava 

Täienduskoolitusasutuse nimetus Ateena Koolituskeskus
Õppekava nimetus Canva kasutamine projektides ja ettevõtluses
Õppekavarühm Arvutiõpe
Õppekava koostamise alus  Digiõppe tegevuskava 2021–2027 Hariduse ja koolituse ümberkujundamine digiajastu jaoks

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2020:0624:FIN:ET:PDF

Eesmärk Õppida kasutama kujundustarkvara Canva võimalusi infomaterjali kujundamisel.
Õpiväljundid 
  • Teab Canva keskkonna võimalusi ja piiranguid
  • Oskab kasutada kujundusprogrammi veebigraafika ja trükiste kujundamisel
  • Teab kujundusmaterjalide autoriõigustest ja oskab neid rakendada
Sihtgrupp Ettevõtjad, MTÜ juhatuse liikmed, kordinaatorid, turundajad, kes loovad ja jagavad visuaalset infot.
Õppe alustamise tingimused  Arvutikasutuse oskus algtasemel
Õppe maht ja ülesehitus 12 akadeemilist tundi 
Õppekeskkond Ateena õppeklass või Zoom veebikeskkond

 

Õppeprotsessi kirjeldus 

Õppe ülesehitus ja maht  Õppe sisu ja õppematerjalid Õppemeetod 
Vestlus ja praktilised ülesanded 6 ak Sissejuhatus koolitusse ja koolituse tutvustus. 

Canva kasutusvõimalused. Autoriõigused. 

Kujundamine Canva mallide abi. Teksti kujundamine.

Vestlus

Praktiline tegevus

Praktilised ülesanded 6  ak ja vestlus Esitlus ja infograafika

Video loomine. 

Bränd Kit (Kaubamärgi komplekt) ja oma disainide loomine Canvas.

Kokkuvõtte koolitusest ja tagasisidestamine. 

Praktiline tegevus

Vestlus

 

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid

Koolitusest osavõtt 90%. Mitteeristav hindamine (A arvestatud; MA mittearvestatud).

Hindamismeetodid

Praktiline ülesanne 1

Sotsiaalmeedia postitus 

Praktiline ülesanne 2

Postri või flaieri kujundamine

Praktiline ülesanne 3

Esitluse loomine

Praktiline ülesanne 4

Video loomine

 

Väljastatavad dokumendid Tunnistus väljastatakse õpiväljundite omandamisel ja hindamiskriteeriumite täitmisel.  Mittetäitmisel väljastatakse tõend, kus on märgitud koolitusel osaletud tundide arv.  
Koolitaja kvalifikatsioon 6. taseme koolitaja kutse, tehnikateaduse magistri kraad
Õppekava kinnitamise kuupäev 27.11.2020

 

Koolituse info

Kestvus 12 akad t
Rühma suurus 10
Algus 11-12.10.2022
Tase Algtase
Maksumus 238€

Registreeru

Registreeru koolitusele

Koolitaja

Jaga sotsiaalmeedias