AutoCAD 2D koolitus algajatele

[wpforms id="10874"]

AutoCAD 2D koolitus algajatele

AutoCAD on üks maailma juhtivaimaid joonestuse programme. Kursuse eesmärk on esmakordsete kasutajatele anda sissejuhatus programmist ja selle võimalustest.
Grupi suurus: 5-10 inimest.

Õppekava 

Täienduskoolitusasutuse nimetus Ateena Koolituskeskus
Õppekava nimetus AutoCAD 2D koolitus algajatele
Õppekavarühm Arvutiõpe
Õppekava koostamise alus  Arvutierialade riiklik õppekava RTL 2009, 18, 217 (uuendatud 08.06.2020: ECDL Eesti kodulehel määratletud informatsioon ja õppekavad) 
Eesmärk Koolituse tulemusel tunneb õppija CAD jooniste koostamise tööriistu ja kasutusmeetodid, omastades 2D jooniste loomise oskuse.
Õpiväljundid  Koolituse läbinud oskab:

  • seadistada lehte vastavalt projektile;
  • kasutada joonestusprogrammi tööriistu;
  • olemasolevaid jooniseid vaadata või muuta;
  • mõõta objekte joonisel;
  • luua tehtud tööst PDF faili;
  • seadistada jooniste väljatrükki ja seda teostada.
Sihtgrupp Erinevates projekteerimise valdkondades töötavad insenerid (ehitus, arhitektuur, elektroonika, mehhaanika, geodeesia, teedeehitus jne) sooviga avardada täiend- ja ümberõppe võimalusi ning inimesed, kes tunnevad huvi selle valdkonna vastu.
Õppe alustamise tingimused  Isikliku laua- või sülearvuti omamine, eelnev arvuti kasutamise oskus. Koolitusel osaleja peab tagama enda AutoCad’i konto ja programmi olemasolu arvutis, mida on võimalik tasuta installeerida prooviversioonis AutoCad’i kodulehe juhiste abil. Isikliku arvuti puudumisel võib Ateena Koolituskeskus pakkuda arvuti rentimist.
Õppe maht ja ülesehitus Õppe kogumaht on 12 akadeemilist tundi, sealhulgas 1 ak tundi loengut ja 11 ak tundi praktilist tööd.
Õppekeskkond Ateena õppeklass või Zoom keskkond 

 

Õppeprotsessi kirjeldus 

Õppe ülesehitus ja maht  Õppe sisu ja õppematerjalid Õppemeetod 
Programmi tutvustus, koolituse sisu ja ülesehituse tutvustamine
0,5 akad t
Sissejuhatus AutoCAD programmi olemusest, kasutustest ja võimalustest. Loeng-arutelu
Tööriistade tutvustus ja nende kasutamisvõimalused
1 akad t
CAD tööriistade tutvustus. Loeng-arutelu
Praktilise joonise loomine
11 akad t
Kortermaja ruumide joonestamine kasutades tööriistareal olevaid valikuid. Möbleerimine. Ruumi mõõtmete kontroll. Praktiline töö
Joonise eksportimine
0,5 akad t
Mõõtude lisamine joonisele. Tulemuse PDF’iks tegemine ja välja printimine. Praktiline töö

 

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused

Hindamismeetod Hindamiskriteerium
Mitteeristav hindamine. Praktilise töö teostamine on õpiväljundiks. Õppija on jooksvalt sooritanud kõik hindamisülesanded ja on aktiivse töö tulemusena täitnud õppe sisu täies mahus.

 

Väljastatavad dokumendid Kui õppija täidab õppe lõpetamise tingimused, siis väljastame tunnistuse. 

Kui õppija ei saavuta ettenähtud õpiväljundeid ja/või ei täida hindamiskriteeriumeid, väljastame tõendi selle kohta, et õppija on koolitusel osalenud.

Koolitaja kvalifikatsioon Rakenduskõrgharidus IT-süsteemide alal
Õppekava kinnitamise kuupäev 28.01.2021
Õppekava muutmise kuupäev  10.05.2021

Koolituse info

Koolituse algus 07/18/2021
Koolituse lõpp 07/25/2021
Kestvus 12 akad t
Maksumus 139€

Registreeru

Registreeru koolitusele

Koolitaja

Jaga sotsiaalmeedias